Burana

Burana – typowa kirgiska wieś położona 80 km na wschód do Biszkeku, w pobliżu miasta Tokmok.

Znajdujące się tu skupisko kamiennych figur to tzw. balbal.

Główną atrakcją tego miejsca jest Wieża Burana – miranet z XIw. jedna z niewielu pozostałości po starym, muzułmańskim mieście Balasagun. Miasto to powstało w IXw. dzięki turkijskiej dynastii Karachanidzi (Qarakhanids), którzy sprowadzili islam w te rejony (ich panowanie zostało zakończone w XIIIw. przez armie Czyngis Chana). Miasto obróciło się w proch po upadku ich imperium.

Oryginalnie wieża miała 45 metrów, ale wielokrotne trzęsienia ziemi w tym rejonie dokonały znacznych zniszczeń – obecnie wieża ma tylko 25 metrów wysokości.

W okolicy podziwiać też można liczne „kamienne baby” czyli nagrobki sławiące wojowników ze stepu.  Kiedyś stawiano je na grobach koczowników. Płaskie, grubo ciosane głazy zostały w spadku po cywilizacji plemion zachodniej części koganatu turkijskiego, które między VI a VII wiekiem opanowały górskie doliny i stepy na południu regionu. Takie kamienna figury zwane też „balbal” stawiano też w czasach turecko-mongolskiej Błękitnej Ordy (VII-VIII w). Nazwa „kamienne baby” została nadana na określenie tego typu posągów przez Rosyjskich osadników i badaczy w Azji Centralnej.

Wypad do Burany to fajny pomysł na jednodniową wycieczkę z Biszkeku. Warto tu też odbić w drodze nad jezioro Issyk-Kul.

Informacje Praktyczne:

– z Biszkeku z Dworca Wschodniego marszrutką nr 353 do Tokmok (ok 45 min, 50 som/os)

– z dworaca autobusowego w Tokmok: marszrutka 20 som/os (jeżdżą rzadko) lub taksówką ok 200-250 som (w dwie strony, z godzinnym postojem)

– wstęp na teren obiektu jest płatny 40 som/os

21 sierpnia 2011r.