Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem
Krościenko nad Dunajcem nazywane było pierwotnie osadą Crosno. Już w 1384r., król Kazimierz Wielki, aktem lokacyjnym nadał miasteczku prawo magdeburskie. Od początku swego powstania Krościenko było ważnym ośrodkiem, przez które przebiegał słynny trakt Via Regia, którym z północy na południe...