Diana

 Rzymski fort Karatas zwany Diana – położony we wsi Karatas powyżej zapory Derdap we wschodniej Serbii. Fort wzniesiono za czasów Trajana, ale był wielokrotnie niszczony podczas najazdów Hunów, Gotów, Awarów. W VIw. został powiększony przez cesarza Justyniana. Był to ważny posterunek graniczny.

Dziś niewiele zostało do oglądania.

 

12 maja 2011r.