Kolorowe Jeziorka

kategoria: Trasa Dla Niemowlaka czyli Wojtuś na Bezdrożach

cel: ścieżka edukacyjna „Kolorowe Jeziorka” + Wielka Kopa (871m npm)

uczestnicy: Wojtuś (wiek: dwanaście miesięcy), mama i tata

wyposażenie: nosidełko turystyczne (Little Life model Cross Country S3)

czas przejścia: ok 2 godzin

Poszukując „Kolorowych Jeziorek” dojeżdżamy do niewielkiej wsi Wieściszowice.

Już same Wieściszowice (niem. Rohnau) mają swoją długą historię. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1255r. W 1373r. we wsi istniał kościół. Aktualnie w Wieściszowicach znajdują się dwa obiekty sakralne. Pierwszy to późnogotycka świątynia z 1559 r. Drugi neogotycki zabytek wybudowano w 1850 r. Największą atrakcją wsi są Kolorowe Jeziorka. W dolnej części Wieściszowic zwanej „Pod zegarem” działał zakład chemiczny produkujący witrolej (kwas siarkowy) z przerobionego surowca z pobliskich kopalń. Urobek dowożono do sąsiadującej miejscowości Marciszów, nieistniejącą już linią kolejki wąskotorowej. Po wyczerpaniu się złóż pirytu zakład produkował farby olejne. Fabryka została zamknięta w 1925 r.

Za kierunkowskazami dojeżdżamy do leśnego parkingu, gdzie zostawiamy swój samochód. Tuż obok znajduje się drewniana brama z napisem „Rudawki Park Krajobrazowy”. Wkraczamy na teren objęty ochroną…

Rudawski Park Krajobrazowy powstał 16 listopada 1989r. Jego powierzchnia wynosi 15705 ha. Park obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania i popularyzacji tych atrakcji. Najwyższym szczytem Rudaw i Parku jest Skalnik (945m npm). Na terenie Parku utworzono ścieżkę edukacyjną „Kolorowe Jeziorka”. Trasa wiedzie wzdłuż zielonego szlaku prowadzącego od Wieściszowic w kierunku Wielkiej Kopy do Rędzin. Na trasie umieszczonych jest 7 tablic informacyjnych prezentujących największe atrakcje tego terenu oraz m.in. historię górnictwa. Przejście ścieżki zajmuje ok 2 godziny, jej długość wynosi ok 3 kilometry, różnica wzniesień to ok 200 metrów.

Kolorowe Jeziorka to kompleks czterech zbiorników wodnych o niepowtarzalnych barwach w masywie Wielkiej Kopy (871m npm), powstały w 1902r. po zamknięciu trzech kopalni pirytu, z powodu wyczerpania złoża i nieopłacalności wydobycia.

Na ścieżce znajdują się przystanki:

  1. Żółte Jeziorko. Zaraz na początku szlaku znajduje się już pierwsze jeziorko. Wejście do niego prowadzi przez wykuty w skale otwór. Jest to najmłodsze jeziorko powstałe pośród pokopalnianych hałd. Jeszcze 20 lat temu nie było w nim wody. Z rzadka, po dużych opadach deszczu, spływająca z górskich stoków deszczówka, wypełniała jego dno wodą o żółtawym odcieniu. Żółty kolor wody związany jest ze składem chemicznym otaczających skał wapnia i siarki. Żółte Joziorko to wyrobisko pokopalniane gdzie w XVIII-XIXw. wydobywano łupki pirytonośne. Jeziorko jest położone na 560m npm
  2. Purpurowe Jeziorko. Powstało po zalaniu wyrobiska „Nadzieja” w najstarszej kopalni, która została uruchomiona w 1785r. Z łupków łyszczykowych pozyskiwano tutaj piryt. Wyrobisko ma ok. 430 m długości i ok. 110 m szerokości . Wypełnia je dziś woda w kolorze purpury, będąca roztworem kwasu siarkowego (z tego powodu należy unikać kontaktu z wodą). Jeziorko ma bardzo urozmaiconą linię brzegową. Akwen otaczają tajemnicze skały wyłaniające się zza drzew, a także skarpy obsypane pachnącym siarką piachem. Jeziorko jest położone na 560m npm
  3. Nietoperze i sztolnie. Teren Wieściszowic w związku z prowadzonymi tutaj pracami górniczymi jest miejscem wystepowania wielu sztolni, w których występują nietoperze. W Polsce występuje 25 gatunków nietoperzy, przy czym aż 14 gatunków na obszarze Rudawskiego Parku Krajobrazowego.
  4. Błękitne Jeziorko. Zwane także czasem Lazurowym, powstało na terenie dawnego wyrobiska „Nowe Szczęście”. Swój kolor zawdzięcza związkom miedzi. W przeciwieństwie do Purpurowego, jego woda jest czysta i pozbawiona siarkowego zapachu. W zależności od warunków pogodowych woda w Błękitnym Jeziorku przybiera różne odcienie. Akwen jest długi na 150 m, a średnica w najszerszym miejscu wynosi ok. 50 m. Jeziorko jest bardzo głębokie. Lejowate wyrobisko ma ponad 20 m głębokości. Na stosunkowo stromych brzegach Jeziorka wystepuje dość gęsta roślinność w odróznieniu od terenów okalających inne jeziorka. Nazwa Jeziorka nawiązuje do koloru wody, która zawdzięcza swój kolor glonom rozwijającym się w czystej, dobrze  naświetlonej wodzie, stale dostarczanej przez potok Mienica. Jeziorko jest położone na 635m npm
  5. Zielony Stawek. Jest nieielki i skryty wśród drzew. W jego miejscu znajdowało się niegdyś wyrobisko „Gustaw”, które ekspoatowano w latach 1790-1902. Urobek zwożono i przetwarzano w pobliskim Płoszowie, gdzie przerabiano go na siarczan miedzi i żelaza, a potem na witriol. Stawek pojawia się niezwykle rzadko po bardzo intensywnych opadach deszczu. Potem wysycha, znikając na całe lata. Pozostaje po nim jedynie głęboki lej. Zielone Jeziorko wypełnione wodą można było ostatnio podziwiać po wielkiej powodzi w 1997 r. Wtedy miało ono intensywnie grafitowy kolor, dlatego też określane jest czasem mianem Czarnego Jeziorka. Jeziorko jest położone na 730m npm
  6. Gospodarka Leśna
  7. Wielka Kopa (871m npm) niem. Scharlachberg, krótko po wojnie Szarlach, Wielka Góra. Jest to czwarty pod względem wysokości szczyt Rudaw Janowickich (po Skalniku, Dziczej Górze i Wołku). Na szczycie od 1880r. stał niewielki schron dla turystów, były ławki, na na poczatku XXw. postawiono potężną 15-metrową wieżę widokową z drewna. Wszystko zostało zniszczone podczas II wojny światowej. Aktualnie zarządca terenu Kolorowych Jeziorek planuje odbudowę wieży widokowej w ciągu 3-4 lat.

W trakcie naszej dwugodzinnej wędrówki Wojtuś był bardzo dzielny. Dużo rozglądał się dookoła, a gdy poczuł się zmęczony – zasnął.

Podsumowanie: trasa bardzo ładna tylko kolory jeziorek nam się nie zgadzały (to ponoć zależy od światła): ani Purpurowe Jeziorko nie było purpurowe, ani Błękitne Jeziorko nie było błękitne.

Informacje Praktyczne:

– wieś Wieściszowice znajduje się ok 95 km na południowy-zachód od Wrocławia, dojazd najlepiej drogą nr 5 do miejscowości Marciszów i dalej na  Wieściszowice tuż przed wejściem na teren ścieżki edukacyjnej znajduje się parking (samochód 10 PLN, motocykl 5 PLN)
– ścieżka edukacyjna jest poprowadzona wzdłuż zielonego szlaku turystycznego; czas przejścia ok 2 godz
– wstęp na teren Kolorowych Jeziorek jest darmowy
Trasa dla Niemowlaka
– długość ścieżki edukacyjnej „Kolorowe Jeziorka”: długość  ok 3 km, przewyższenie ok. 200m;
– stopień trudności: łatwa
– szlak zielony to szlak leśny: duże nierówności terenu, wystające korzenie, tylko krótki odcinek ponad Błękitnym Jeziorkiem prowadzi szeroką gruntową drogą
– nasłonecznienie trasy: głownie w cieniu; dłuższy odcinek nasłoneczniony powyżej Błękitnego Jeziorka
– trasy absolutnie nie da się pokonać wózkiem dziecięcym
– na trasie nie ma zadaszonego obiektu (by przewinąć lub nakarmić dziecko), kilka drewnianych ławek znajduje się nad brzegiem poszczególnych jeziorek
31 lipca 2016r.