Kratovo

 Kratowo – miasteczko położone we wschodniej Macedonii kiedyś duży ośrodek górniczy dziś to osada robiąca wrażenie umarłej.

Pierwszymi osadnikami byli Rzymianie. Wydobywano tu m.in. złoto i srebro a także miedź i żelazo. Piersi słowianie zaczęli pojawiać siętu w VIw. I to właśnie z czasów średniowiecza pochodzą fortyfikacje po części zachowane do dziś.

Jeszcze w połowie XIXw. miasteczko zamieszkiwało 56 tys mieszkańcówk (więcej niż dzisiejszą stolicę Skopje) – jednak Kratovo bardzo podupadło – zwłaszcza w ostatnich latach.

W miasteczku zachowały się liczne średniowieczne mosty i wieże obronne – niestety są bardzo zaniedbane – wręcz popadają w ruinę…. Misteczko z pewnością ma turystyczny potencjał (choćby z powody niesamowitego ustyuowania w kraterze wygasłego wulkanu, na zboczach wzgórz), ale wiele jest tu do zrobienia.

14 listopada 2010r.