Old Goa

Goa to stan inny niż całe Indie. Do dziś jest tu dużo śladów po bytności portugalskich kolonizatorów. Old Goa (Stare Goa) było niegdyś centrum misji chrześcijańskiego Kościoła. Powstało tu wiele obiektów sakralnych.

Portugalczycy rządzili na Goa w latach 1505 – 1961. Drugim wicekrólem, a szóstym zarządcą prowincji był wielki odkrywca Vasco da Gama. Do zachodnich brzegów Indii dopłynął w 1498r. i głównie dzięki jego zaangażowaniu Korona Portugalska zdobyła tu mocny przyczółek. W uznaniu zasług, król Joao III ćwierć wieku później mianował go na to zaszczytne stanowisko. Vasco da Gama, który był już wówczas hrabią Vidiqueiry, objął urząd 23 września 1524r. Plany miał ogromne. Chciał gruntownie zreformować Goa i szybko zabrał się do pracy. Zaczął od tematu sobie najbliższego: porządków w nawigacji u zachodnich brzegów Indii i procedury wydawania licencji żeglarzom. Jednak nie dane mu było dokończyć dzieła. Jak głosi tablica pod portretem króla w muzeum przy kościele św. Franciszka „Na Goa Vasco da Gama żył w ogromnym stresie. Co dzień musiał zmagać się z panoszącą się korupcją i rozpasaniem. Nie potrafił sobie z tym poradzić i zmarł”. W Wigilię Bożego Narodzenia w 1524r. Ledwie trzy miesiące po objęciu urzędu.

marzec 2007r.