Prilep

Prilep – 76 tysięczne miasto położone w południowej części Macedonii u stóp skalistego pasma górskiego Zlato Vrh.

W okresie wczesnobizantyjskim  istniała tu osada Prilapon. W dokumentach Prilep po raz pierwszy wspomniany został w 1014r. w związku z nagłą śmiercią cara Samuela. W kolejnych latach miejsce to zasłynęło z królewskiej twierdzy, która uważana była za nie do zdobycia. Obecnie jest to duży ośrodek uprawy tytoniu.

Największą atrakcją Prilepu jest twierdza górująca nad miastem: Markovi Kuli (Wieże Marka). Nazwa pochodzi od króla Marka, za czasów którego zamek przeżywał okres największej świetności (XIVw.). Twierdza jest niesamowicie wkomponowana w warunki naturalne. Obecnie to tylko ruiny.

Inną atrakcją Prilepu jest monastyr św. Archanioła Michała położony u stóp tego samago wzgórza, na szczycie którego jest twierdza.  Świątynia powstała w XIIw., ale w póżniejszych latach była wielokrotnie przebudowywana. Poza pieknym wnętrzem cerkwii, skarbem tego miejsca jest marmurowy słup, na którym w 996r. wyryto krótką inskrypcję, odnoszącą się do lokalnego duchownego. Inskrypcja ta zapisana cyrylicą w języku staro-cerkiewno-słowiańskim należy do najstarszych epigraficznych dokumentów z terenu Macedonii i do najstarszych na świecie zachowanych inskrypcji pisanych cyrylicą.

Niestety na terenie monastyru nie pozowolono nam robić zdjęć (co w przypadku innych świątyń jest regułą tylko wewnątrz cerkwii) – pilnowała tego skwapliwie chodząca za nami krok w krok rezolutna mniszka.

14 maja 2011r.