Rabat

Zarówno Rabat, jak i Mdina są położone na wzgórzu dominującym nad cała wyspą i morzem wokół. Oba ośrodki są zamieszkałe od tysięcy lat.

W czasach Imperium Rzymskiego Rabat i Mdina tworzyły jedno miasto. Arabowie rozdzielili je fosą, aby umożliwić Mdinie jak najlepszą obronę i spójność.

Nazwa Rabat wywodzi się od arabskiego słowa określającego przedmieścia i została nadana ze względu na położenie miasta względem Mdiny. Na przestrzeni kolejnych wieków Rabat stopniowo poszerzał swe granice, aż stał się pełnoprawnym miastem. Mimo, że obecnie nadal pozostaje nieco w cieniu Mdiny i jest rzadziej odwiedzany, jego historia jest bogata.

Rabat został założony mniej więcej 2 tysiące lat temu, kiedy miejscowość przynależała do imperium Rzymskiego. Dopiero wraz z przybyciem Arabów w IXw. Rabat zyskał obecną nazwę ze względu na lokalizację poza murami twierdzy. Kilkaset lat później, w XVw. w okolicach miasta schronili się mieszkańcy terenów zagrożonych atakami piratów. Kiedy w pierwszej połowie XVIw. Na Maltę przybyli joannici, Rabat zyskał na znaczeniu – w jego granicach znajdowała się bowiem Grota św. Pawła, ważne miejsce dla chrześcijańskiego zakonu. Wiek XIX przyniósł rozwój Rabatu – w mieście zastosowano wiele innowacji i nowych rozwiązań. Tutaj mi.in powstała pierwsza szkołą podstawowa na Malcie, pierwsza poczta i oświetlenie uliczne.

Warto zapuścić się w malownicze uliczki Rabatu. W mieście, w którym znajduje się siedziba nuncjuszy, wznosi się wiele klasztorów. Na szczególną uwagę zasługuje klasztor Dominikanów.

Obszar Rabatu jest ściśle związany z wprowadzeniem chrześcijaństwa na wyspach. W 60r. n.e. rozbił się statek, na którym do Rzymu płynął aresztowany św. Paweł Według tradycji apostoł żył przez trzy miesiące w jaskini, która znajdowała się w fosie pod murami starego rzymskiego miasta.

W Rabacie wciąż żywe jest wspomnienie pobytu św. Pawła. Kościół św. Pawła, najważniejsza budowla w mieście, został wzniesiony w XVIIw. Kościół stoi w miejscu domu rzymskiego namiestnika Publiusza, którego św. Paweł nawrócił na chrześcijaństwo. Obecny kościół zaprojektował Francesco Buonamici, architekt, który sprowadził styl barokowy na Maltę, a wybudował go Lorenzo Gafa w latach 1656-1681. Kościół jest szczególnie godny uwagi ze względu na unikalną fasadę trzema portalami. Wewnątrz znajduje się wiele dzieł sztuki przedstawiających sceny z życia Św. Pawła.

Pod kościołem znajduje się Grota św. Pawła (St. Paul’s Grotto), gdzie apostoł rozbitek miał schronić się i nauczać. Według innych przekazów apostoł miał być w tej grocie więziony. Miejsce od wieków przyciąga pielgrzymów, którzy zabierają ze sobą fragmenty skalnych ścian, wierząc w ich właściwości lecznicze i uzdrawiające. Pierwsi papierze, którzy odwiedzili katolicką Maltę -–Jan Paweł II i Benedykt XVI, przybyli do groty, by się modlić.

Pod ulicami Rabatu rozlega się bardzo rozbudowany kompleks katakumb tworzących podziemny cmentarz, gdzie między II a V wiekiem grzebano pogan, wyznawców judaizmu i chrześcijan. Katakumby składają się z różnych elementów wykutych w skale – grobowców zwieńczonych baldachimami, prostych nisz, a także niewielkich okrągłych „stołów” wykorzystywanych w czasie obrzędów uczt pierwszych chrześcijan. Bliscy zmarłego gromadzili się przy takich stołach by odprawiać rytuał pogrzebowy. Najważniejsze z katakumb to: kompleks św. Pawła i kompleks św. Agaty w dzielnicy Hal-Bajjada.

Informacje Praktyczne:

– miasto jest bardzo dobrze skomunikowane, dojazd autobusami linii 53, 186, 201 i 202

– z Rabatu odjeżdża autobus 201, którym dojechać można do Dingli Cliffs

14 listopada 2018r.