Wisła

W okresie międzywojennym Wisła była popularnym ośrodkiem śląskich elit. Jej dzisiejszy status jest zasługą przedwojennego wojewody śląskiego Michała Grażyńskiego, dzięki któremu na przełomie lat 20. I 30. XXw. Mała beskidzka wieś zmieniła się w popularne letnisko. Z tego okresu pochodzi Dom Zdrojowy i rynek w centrum, Zameczek Prezydenta w Wiśle Czarnem, Jezioro Czerniańskie (jezioro zaporowe u zbiegu dolin Białej i Czarnej Wisełki). Po wojnie miasto stało się głównym centrum wypoczynkowym Górnego Śląska. A rozwój infrastruktury narciarskiej przekształcił ją w popularny ośrodek sportów zimowych. Najnowszą wizytówką miasta jest skocznia narciarska w Malince, wybudowana z inicjatywy Adama Małysza.

Zameczek Prezydenta to obiekt względnie młody – pochodzi z początku 1931r. Zbudowany na zboczach góry Zadni Groń (728m npm) ze składek społecznych ludu śląskiego i ofiarowany prezydentowi Ignacemu Mościckiemu. Z zameczku korzystali zarówno prezydent niepodległej RP, jak i po wojnie dygnitarze PRL. Po 1981r. obiekt stal się na następne dwie dekady ośrodkiem wypoczynkowym. Najpierw dysponowała nim Kopalnia Węgla Kamiennego9 „XXX-lecia PRL” z Pawłowic koło Jastrzębia-Zdroju, potem Jastrzębska Agencja Turystyczna, by w 2002r. gospodarzem obiektu ponownie stała się Kancelaria Prezydenta RP. Nadal można spędzić tu urlop w wydzielonej dla turystów części pomieszczeń. Co ciekawie, w ostatnich latach prezydencki zamek nie był uważany przez turystów za specjalną atrakcję Wisły. Rozważano nawet sprzedaż obiektu, ale uznano, że byłoby to przejawem nieposzanowania woli ofiarodawców.

Dziś zameczek jest udostępniany do zwiedzania. Wyposażanie obiektu jest modernistyczne. Funkcjonalizm i minimalizm. Obok znajduje się kapliczka ufundowana przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i jego małżonkę.