Wszystkich Świętych

Dzień Wszystkich Świętych (1 listopada)  i Dzień Zaduszny – zwany również Zaduszkami (2 listopada), według polskiej tradycji są świętami pamięci o zmarłych. Obydwa terminy zostały wyznaczone przez kościół katolicki. Pierwszy z nich ustanowił w 835r. papież Jan XI ku czci zmarłych świętych. Przeszło sto lat później, w 998r. ustanowiono Dzień Zaduszny, który zawdzięczamy opatowi benedyktynów z opactwa w Cluny, późniejszemu św. Odilonowi (choć polskie Zaduszki są też pewną kontynuacją obrzędów dawnych Słowian).

W tym dniu katolicy modlą się za wszystkich zmarłych.

Potoczna nazwa Święto Zmarłych została wprowadzona w czasach PRL i była elementem prób laicyzacji państwa. Używanie tej nazwy – szczególnie na określenie dnia Wszystkich Świętych – jest w opinii Kościoła rzymskokatolickiego błędne.

Jak Polska długa i szeroka, w obydwa te dni odwiedzamy na cmentarzach groby naszych zmarłych bliskich. Aby ich wspominać i modlić się za ich dusze. Na grobach tonących w kwiatach stawiamy zapalone świece i znicze – jako wyraz pamięci o tych, którzy odeszli, ale w tych dniach, dzięki temu, że odwiedzamy ich groby, są blisko nas. Pięknym polskim zwyczajem jest zapalanie zniczy na opuszczonych i zapomnianych grobach.

Obyczaje związane z dniem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym łączy nieprzemijająca pamięć, która daje wiarę, że nawet jeśli nie ma za nami naszych bliskich, pozostają na zawsze w naszej pamięci. Mówi o niej znana łacińska sentencja Horacego Non omnis moriar, która często umieszczana jest na nagrobkach na cmentarzach na całym świecie.

W tych dniach warto odwiedzić nie tylko cmentarze, gdzie pochowani są nasi bliscy, ale również przepiękne polskie nekropolie, które są ważnym elementem historii kraju:

–  Powązki w Warszawie, gdzie spoczywa prawie milion zmarłych, w tym wielu zasłużonych Polaków

– Cmentarz Rakowicki w Krakowie,

– Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu,

– zabytkowy Cmentarz na Pęksowym Brzysku w Zakopanem,

– symboliczny Cmentarz Ofiar Tatr w dolinie Złomisk pod Osterwą, gdzie znajdują się symboliczne groby tych, którzy bardzo kochali góry i którym zabrały one życie.

1 listopada 2013r.