Carev Vrw

Carev Vrw

Carev Vrw
Carev Vrw (2.084 m npm) – szczyt położony w paśmie górskim Osogovske Planine w północno wschodniej Macedonii. Z miejscowości Kriva Palanka dojście na szczyt trwa ok. 5-6 godzin. My podjechaliśmy samochodem najwyżej jak było to możliwe. Na szczyt nie prowadzi żaden szlak – mieliśmy...