Korab

Korab

Korab
Golem Korab (2.764m npm) to najwyższy szczyt Macedonii i również Albanii. Położony w górach Korab, które na tym odcinku stanowią naturalną granicę państwową. Teren ten jest bardzo rzadko odwiedzany przez turystów. Jeszcze do niedawna wejście na Golem Korab było zabronione: jest to teren...