Bukowiec

Bukowiec

Bukowiec
Pogórze Rożnowskie leży bezpośrednio na północ od Beskidu Niskiego. Maksymalna szerokość pogórza dochodzi do 40 km. Od zachodu graniczy z Pogórzem Wiśnickim (granicę stanowi dolina Dunajca), od wschodu z Pogórzem Ciężkowickim (rozdziela je dolina Białej). Granicę północną i południową...