Stobi

Stobi

Stobi
Stobi – stanowisko archeologiczne rzymskiego antycznego miasta. Podziwiać można fundamenty kilkudziesięciu budynków wraz z cennymi mozaikami, kolumnami, fragmentami murów obronnych. Zachowały się pozostałości synagogi, amfiteatru, kilku bazylik wczesnochrześcijańskich, domów prywatnych oraz...