Ukraina

Kijów

Kijów
Kiedyś określany Perłą Rusi, dziś Kijów szczyci się mianem Paryża Wschodu. porównanie to zawdzięcza artystycznej atmosferze i umiłowaniu piękna przez mieszkańców. Historia miasta, według legendy, zaczęła się od św. Andrzeja, który w 40r. wskazał to miejsce jako teren, na którym za...

Lwów

Lwów
Łaciński Leopolis, żydowski Lemberik, ukraiński Lviv – nazwy miasta zawsze przypominały o jego początkach, gdy ruski książę Daniel założył w XIIIw. na wzgórzu gród, który nazwał Lvov na cześć Lwa, swojego syna. Za panowania króla Kazimierza Wielkiego miasto przyłączono do Korony...