Wisła

Wisła

Wisła
W okresie międzywojennym Wisła była popularnym ośrodkiem śląskich elit. Jej dzisiejszy status jest zasługą przedwojennego wojewody śląskiego Michała Grażyńskiego, dzięki któremu na przełomie lat 20. I 30. XXw. Mała beskidzka wieś zmieniła się w popularne letnisko. Z tego okresu pochodzi...