Diana

Diana

Diana
 Rzymski fort Karatas zwany Diana – położony we wsi Karatas powyżej zapory Derdap we wschodniej Serbii. Fort wzniesiono za czasów Trajana, ale był wielokrotnie niszczony podczas najazdów Hunów, Gotów, Awarów. W VIw. został powiększony przez cesarza Justyniana. Był to ważny posterunek...