Szerpowie

Szerpowie

Szerpowie
Szerpowie – lud mieszkający w Himalajach na wysokości od 3 do 6 tysięcy m npm m.in w Nepalu i w Tybecie. To rdzenna ludność tych rejonów. Turyści często mylą pojęcia – Szerpami nazywają ogólnie tragarzy, niezbyt mądrze pytając: – W jakim wieku został Pan Szerpą? Dawa Sherpa,...