jaskinia Melissani

jaskinia Melissani

jaskinia Melissani
Na Kafalonii bardzo znane są dwie jaskinie: Melissani (jeziorko) oraz Drogarati (formy naciekowe + dobra akustyka). Jeżeli chodzi o wspaniałe formy naciekowe to w Polsce mamy cudowne jaskinie: Niedźwiedzia czy Raj. Z tego też względu postanawiamy darować sobie zwiedzanie jaskini Drogorati. Stawiamy na...