Skały Adrszpaskie

Skały Adrszpaskie

Skały Adrszpaskie
Piaskowcowy płaskowyż Adrszpasko-Teplicki należy do najbardziej rozległych zwartych masywów skalnych nie tylko w Czechach, ale i w całej Europie Środkowej. Dziewicze skaliste wzniesienia, grzbiety, wąwozy i labirynty wśród skalnych wież – potężne dzieło przyrody pokryte rozległymi lasami...