Stobskie Piramidy

Stobskie Piramidy

Stobskie Piramidy
Skalne Piramidy tworzą się na stromych zboczach gór, utworzonych z miękkich skał np. piaskowce. Przy obfitych deszczach lub szybko topniejących śniegach po stokach ciekną strużki wody, które tworzą wgłębienia. Z czasem drobne rowki przekształcają się w głębokie szczeliny, a między nimi...