zamek Orawski

zamek Orawski

zamek Orawski
Historia regionu o nazwie Orawa nierozerwalnie związana jest z dziejami Węgier, Polski i Słowacji. Obszar ten do 1918r. zarządzany był mocną ręką przez węgierskich możnowładców (m.in. przez ród Thurzonów). Po I wojnie światowej o Orawę spierały się Polska z Czechosłowacja – w 1920r....