Gdańsk

Gdańsk

Gdańsk
Gdańsk jest jednym z najpiękniejszych miast Europy. Wyróżnia się nie tylko licznymi bardzo cennymi zabytkami, ale również burzliwą historią. Pierwsza wzmianka o Gdańsku pochodzi z 997r. Przez ponad 300 lat Gdańsk był stolicą słowiańskiego księstwa pomorskiego, a w 1308r. został zajęty przez...