Meteora

Meteora

Meteora
Z zielonej Niziny Tesalskiej wyrastają do 600m ponad poziom morza piaskowcowe ostańce. Miliony lat erozji nadały im niezwykle kształty. Meteory to piaskowe skały, na których wznoszą się klasztory od wieków budzące podziw i zdumienie. Niezwykle pięknie ukształtowane przez naturę piaskowe skały...