Old Goa

Old Goa

Old Goa
Goa to stan inny niż całe Indie. Do dziś jest tu dużo śladów po bytności portugalskich kolonizatorów. Old Goa (Stare Goa) było niegdyś centrum misji chrześcijańskiego Kościoła. Powstało tu wiele obiektów sakralnych. Portugalczycy rządzili na Goa w latach 1505 – 1961. Drugim...