Łódź

Łódź

Łódź
Na początku XIXw. Łódź tworzyło zaledwie sześćdziesiąt chałup, stodoły i dwustu mieszkańców. Rajmund Rembliński, Stanisław Staszic i inni myśleli, jak Polskę podnieść z upadku. Sprzyjały im: okres ponapoleoński i bariera celna między Rosją a Niemcami. Miasto było wtedy w zaborze...