Elbrus

Elbrus

Elbrus
Elbrus (5.642m npm) – uznawany za najwyższy szczyt Europy. Położony w Rosji na terenie gór Kaukazu. W języku kabardyńskim nazwa góry oznacza – Górę Świateł, w języku bałkarskim: Górę Tysiąca Gór. Wygasły wulkan o charakterystycznym „dwugarbnym” kształcie; ma dwa wierzchołki...