Zdziar

Zdziar

Zdziar
Duża góralska wieś (1350 mieszkańców), położona przy Drodze Wolności, na granicy między Tatrami Bielskimi a Magurą Spiską. Powstała w drodze kolonizacji wołoskiej w II połowie XVI w. i należała początkowo do majątku lendackiego Horváthów-Palocsayów. Osadnictwo trafiło tu zarówno z...