Katowice

Katowice

Katowice
Nikiszowiec i Giszowiec to stuletnie osiedla górnicze w Katowicach. Oba miały jednak nieco inną historię. Giszowiec zaprojektowano jako miasto ogród ze stylizowanymi na wiejskie domkami. W latach 70. decyzją ówczesnych władz na teren tego unikatowego osiedla wjechały buldożery, niszcząc dużą...

Nikiszowiec

Nikiszowiec
Nikiszowiec i Giszowiec to stuletnie osiedla górnicze w Katowicach. Oba miały jednak nieco inną historię. Giszowiec zaprojektowano jako miasto ogród ze stylizowanymi na wiejskie domkami. W latach 70. decyzją ówczesnych władz na teren tego unikatowego osiedla wjechały buldożery, niszcząc dużą...