Midzor

Midzor

Midzor
Midzor (2.186m npm) – najwyższy szczyt Serbii z wyłączeniem Kosowa. Szczyt położony jest w masywie Starej Planiny (masyw zwany jest też Bałkany – stąd nazwa całego regionu). Midzor jest szczytem granicznym między Serbią i Bułgarią. Dojście na szczyt jest możliwy na wiele sposobów...