Cămera de Lobos

Cămera de Lobos

Cămera de Lobos
Miasteczko Cămera de Lobos założył ok 1430r. Joăo Goncalves Zarco – jest ono jednym z najstarszych na wyspie Madera. Nazwa nadana przez Zarco nawiązuje z jednej strony do ukształtowania klifu nad zatoką, które przypominało mu audytorium (port. cămara), z drugiej – do licznie...