Iquique

Iguique – 140-tysięczne miasto położone na Pustyni Atakama w północnym Chile. Miasto swój rozwój zawdzięcza saletrze. W XIX w. była to początkowo niewielka biedna osada, do czasu, kiedy rozpoczął się gwałtowny rozwój górnictwa. Wtedy bogaci przedsiębiorcy saletrzani wybudowali tutaj swoje pałace, a władze sprowadziły rurociągami wodę z Andów. Efekty gwałtownej prosperity widać w centrum miasta, na Plaza de Armas, ozdobionym wiktoriańską wieżą zegarową i teatrem z koryncką kolumnadą. Obecnie miasto jest ważnym eksporterem mączki rybnej.
Rybołówstwo było źródłem drugiego boomu gospodarczego Atacamy, który rozpoczął się 20 lat po upadku interesu azotanowego. Ryb u wybrzeży Chile zawsze było pod dostatkiem, ponieważ prąd wynosi tam zimne masy wody z głębin ku powierzchni, dostarczając substancji odżywczych, a światło słoneczne wywołuje wzmożony rozwój planktonu, stanowiącego  pożywienie dla ryb. Dlatego pomiędzy 1950 a 1980 r. tysiące bezrobotnych górników, kopiących wcześniej saletrę, znalazło pracę na morzu. Do roku 1994 w Iquique działało kilkanaście przetwórni, produkujących mączkę rybną z m.in. sardeli i sardynek. Zmiany klimatyczne wpłynęły niekorzystnie na wielkość połowu, a więc także na przetwórstwo. Kiedy złoty okres produkcji mączki rybnej minął, wielu robotników przeniosło się w głąb lądu, w poszukiwaniu pracy w rozwijającym się prężnie górnictwie miedzi na pustyni. Natomiast w mieście pozostały dwa zakłady przetwórstwa rybnego.
Iquique jest ważnym miastem portowym w handlu na szlaku transpacyficznym. Rozwój miasta wspomagany jest dzięki istniejącej tutaj największej w Ameryce Południowej portowej strefie wolnocłowej, zwanej Zona Franca. Na obszarze ponad 2 km² znajdują się liczne magazyny, oddziały banków oraz restauracje.

luty 2008r.